Den klassiske gitarens dag – 1. februar 2016

1. februar arrangerer Forening for klassisk gitar i Norge, i samarbeid med lokale arrangører, konserter med klassisk gitar over hele landet. Vi har valgt å kalle arrangementet for «Den klassiske gitarens dag». Formålet med dette arrangementet er å sette fokus på den klassiske gitaren og dens utøvere, og på lokale klassiske gitarmiljøer. Konsertene vil presentere hele bredden av utøvere, fra amatører, kulturskoleelever, elever ved musikklinjer ved videregående skoler, studenter ved universitet og høgskoler, til pedagoger og profesjonelle utøvere.

For oversikt over årets konserter klikk her!
Klikk her for Plakat

Her er en mal for plakat som kan lastes ned og brukes i forbindelse med den klassiske gitarens dag.
Fyll inn sted, tid og dato.
3.93 MB
Klikk her for Programomslag 2016 Forside og bakside til program for den klassiske gitarens dag. 3.98 MB