Foreningen er en ideell, landsdekkende organisasjon som drives på frivillig basis. Den har som formål å fremme interessen for klassisk gitar i Norge, skape et nasjonalt nettverk for klassiske gitarister og gitarpedagoger, og å stimulere til samarbeid, konsertvirksomhet og informasjonsutveksling. 

Foreningen ble stiftet 5. april 2014, under Gitarlærerkonferansen ved Norges musikkhøgskole, og avholdt sitt første årsmøte under Gitarlærerkonferansen i mars 2015. Styret består av sju faste medlemmer og to varamedlemmer, og har styremøter minimum fire ganger i året. Styret består som regel av representanter fra hele Norge. Vi er en ung forening under utvikling, og innspill, forslag og nye medlemmer mottas med stor takk. 

Foreningen har etablert «Den klassiske gitarens dag» som en nasjonal merkedag for den klassiske gitaren. Les med om den under menyvalget "Den klassiske gitarens dag" øverst på denne siden. 

Medlemsavgiften er kr 400,- per år for profesjonelle utøvere/pedagoger, kr 200,- for entusiastiske amatører og kr. 100,- for studenter og skoleungdom.

Nytt i 2022 er at lokale gitarklubber- og foreninger også kan melde seg inn. Medlemsavgiften er kr 500,-

Abjørn Voster, leder


Njål Vindenes, nestleder


Kjetil Olav Heggelund, sekretær


Lars Rosvoll, kasserer


Kasim Abbasi, styremedlem