Den klassiske gitarens dag arrangeres den første søndagen i februar hvert år. Vi vil med dette arrangementet synliggjøre den klassiske gitaren gjennom våre mange utøvere og miljøer i hele Norge.

Den klassiske gitarens dag ble første gang arrangert i 2015, og da deltok rundt 50 utøvere på ni konserter over hele landet. Utøverne var elever ved kulturskoler og musikklinjer ved videregående skoler, studenter ved universiteter og høgskoler, profesjonelle og amatører. Vi arrangerte sammen med lokale arrangører konserter i Narvik, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Hønefoss, Drammen, Sarpsborg og Oslo. Gjennom dette arrangementet fikk vi en betydelig synlighet i mediene, både lokalt og nasjonalt.

Vi har et klart mål om at Den klassiske gitarens dag skal vokse både i omfang, kvalitet og synlighet. Vi fortsatte med nasjonale arrangementer i 2016,  2017, 2018, 2019 og 2020. Vi har foreløpig valgt å utsette arrangementet i 2021 p.g.a. pandemi-situasjonen.

Vil du bidra, eller har du idéer, setter vi pris på at du tar kontakt med styret.