Den klassiske gitarens dag (DKGD) arrangeres rundt 1. februar hvert år. Vi vil med dette arrangementet synliggjøre den klassiske gitaren gjennom våre mange utøvere og miljøer i hele Norge.

DKGD ble første gang arrangert i 2015. Utøverne er elever ved kulturskoler og musikklinjer ved videregående skoler, studenter ved universiteter og høgskoler, profesjonelle og amatører. Sammen med lokale arrangører har vi gjennomført konserter fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør. Gjennom disse arrangementene har vi  fått en betydelig synlighet i mediene, både lokalt og nasjonalt.

Vi har et klart mål om at Den klassiske gitarens dag skal vokse både i omfang, kvalitet og synlighet. Vi fortsetter med nasjonale arrangementer i 2023. Og vi fortsetter med å sponse arrangører som kan være vert for unge UMM-finalister som kommer og spiller 15-20 minutter på deres arrangement. Foreningen dekker reise og opphold,  arrangør dekker evt. andre utgifter.


Meld på ditt DKGD-arrangement ved å sende epost til post@klassiskgitarforening.no