Den Klassiske Gitarens Dag 2022

NB! Ved evt. koronarestriksjoner kan arrangementene bli utsatt til en senere dato. 

Fredag 28. januar Hamar kulturhus og lørdag 29. januar i Elverum kulturskoles aula  (Utsatt til april/ mai, nøyaktig dato er ennå ikke bestemt) 

Elverum og Hamar kulturskoler arrangerer workshop og konsert med kulturskoleelever. Gjesteartis er UMM-finalist Felix Espeland Knudstad. 

Lørdag 5. februar  Jørpeland kirke. 

Konsert med lokale ensembler og solister. Samarbeid med Strand kulturskole og UngeTalenter Bjergsted fra Stavanger kulturskole. Kveldens gjest er bl.a. Umm-finalist Kei Ogawa Giskegjerde. https://www.facebook.com/events/903694800290588?ref=newsfeed

Tirsdag 15. mars  Ål kulturhus   

 Ål og Gol kulturskoler arrangerer workshop og konsert. Gjesteartist er Umm-finalist Rebekka Plagge Rist-Larsen. Innslag med  gitarorkester fra kulturskolene i Hallingdal, Olav Andreas Stræte Lie, Arild Jensen og sopran Marit Sehlhttps://www.facebook.com/klassiskgitar/photos/a.542618205841850/4241429352627365/

Torsdag 24. mars Molde kulturskole

 Molde kulturskole arrangerer workshop og konsert med UMM-finalist Elias Narendran

lørdag 30. april kl. 13:00 Grenselandmuseet Kirkenes  

 Sør-Varanger kulturskole arrangerer konsert med UMM-finalist Yingnan Cai. 

Lørdag 14 mai Konsertsalen Stord Vgs.

Workshop og konsert med Nora Amanda Gundersen. Samarbeid med  alle kulturskoler i Sunnhordaland. samt Musikklinja på Stord VGS og studenter fra Høgskolen HVL avd. Stord. https://www.facebook.com/events/399779361945182/?ref=newsfeed

Fredag 11. februar Rådhusteatret i Ski 

Det blir et samarbeid mellom Nordre Follo kulturskole  og Ski vgs.